از جمعیت ۲۰ درصدی روستاییان تحت پوشش بیمه سلامت تا پررنگ بودن نقش محققان شیمی در رشد علمی ایران

باشگاه خبرنگاران جوان : در این بسته خبری به اخباری چون  ۲۰  درصد از جمعیت بیمه سلامت را روستاییان تشکیل می دهند تا پررنگ بودن نقش محققان شیمی در رشد علمی ایران  پرداخته ایم.  نقش محققان شیمی در رشد علمی ایران پررنگ است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشمندان شیمی در طول تاریخ و … ادامه خواندن از جمعیت ۲۰ درصدی روستاییان تحت پوشش بیمه سلامت تا پررنگ بودن نقش محققان شیمی در رشد علمی ایران