ارتقای ماسک‌های جراحی با یک محافظ سیلیکونی

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت، این ساختار به افزایش محافظت ماسک‌های جراحی کمک و حفاظتی را ارائه می‌کند که تقریبا با ماسک‌های N۹۵ برابر است. این فناوری در ابتدا در اوایل این همه‌گیری برای کمک به رفع کمبود ماسک‌های N۹۵ توسعه داده شد، اما می‌تواند در هنگام شیوع موج‌های آینده … ادامه خواندن ارتقای ماسک‌های جراحی با یک محافظ سیلیکونی