صنوف گردشگری بخش خصوصی تلقی نمی‌شود

خبرگزاری ایسنا محمد فرخ‌زاده در جمع روسای صنوف گردشگری، صنایع دستی، اساتید و صاحب نظران استان فارس، برلزوم ارتقا سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه گردشگری تاکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس، فرخ‌زاده گفت: هنوز هم بسیاری از افراد گردشگری را خدمات لوکس می بینند … ادامه خواندن صنوف گردشگری بخش خصوصی تلقی نمی‌شود